Pasek zakładek

czwartek, 7 września 2017

Jezioro Malcz Północny (Malcz Duży, Malcz I)

Źródło: "Między Wartą a Pliszką, czyli wędkowanie na wodach powiatu sulęcińskiego"

Przy okazji opisu na blogu kolejnego jeziora położonego w obrębie Poligonu Wędrzyn na wstępie przekażę Wam trochę informacji na temat samego poligonu, zasad obowiązujących przy wędkowaniu na nim oraz sposobu uzyskania pozwolenia na wędkowanie. Sporo wiadomości, ale gorąco namawiam do przeczytania i komentowania, szczególnie przez osoby, które już kiedyś tam wędkowały.

Poligon Wędrzyn.

"Pod tym potocznym określeniem kryje się teren Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn o powierzchni 12191 ha. Jego granice wyznaczają w przybliżeniu następujące miejscowości: na zachodzie - Tursk, Małuszów, na wschodzie – Długoszynek, Jemiołów, na południu - Walewice, Kolonia Raków i na północy – Wędrzyn oraz Trzemeszno Lubuskie. Na Poligonie Wędrzyn znajduje się zespół 21, wliczając w to północną część J. Trześniowskiego (Ciecz), pięknych, czystych jezior ramienicowych o powierzchni powyżej 1 ha. Wszystkie one  za wyjątkiem w/w akwenu leżą w obrębie powiatu sulęcińskiego. W niniejszym przewodniku z uwagi na ograniczoną ilość miejsca opisano jedynie pięć z nich – j. Buszno, Buszenko, Ostrowicko, Malcz Północny oraz Południowy. Tym niemniej jeziora: Męcko Duże i Męcko Małe, Pierwsze (Recze, Rakowe, Racze, Turskie), Sandacznik, Kopaniec, Wąskie (Długie, Szumite), Trzcienno (Krzywe) ustępują im jedynie powierzchnią, ale nie urodą. Wszystkie jeziora poligonu posiadają wodę o wysokiej czystości, odznaczającą się przejrzystością do kilku metrów. Zasiedla je zdecydowana większość popularnych wędkarsko gatunków ryb, nie występuje tu jednak sandacz, ani sum. Wojsko nie prowadzi na nich gospodarki rybackiej, tzn. nie dokonuje odłowów sprzętem rybackim, ani nie zarybia, mimo to ich rybostan wyróżnia się na tle innych akwenów.

Teren ten należy do specjalnych, należy więc poczynić kroki, aby móc tu spokojnie i bezpiecznie wędkować. Po pierwsze trzeba udać się do Komendy Poligonu do Wędrzyna w poniedziałki w godz. 9.00-14.00 oraz w piątki w godz. 8.00-14.00 i uzyskać pisemną przepustkę. Przepustka jest bezpłatna i ważna do końca roku kalendarzowego. Jest to podstawowy, ale nie jedyny warunek legalności połowu. Przed wyjazdem musimy bowiem koniecznie i każdorazowo uzyskać zgodę na wędkowanie Komendanta Poligonu, w imieniu którego działa oficer dyżurny – nr tel. 0/95 - 755 64 44 i 95 - 755 64 55. Lekceważenie tego wymogu może skończyć się kalectwem, a nawet śmiercią np. podczas ostrych strzelań. Pamiętajmy również, że przepustka nie zostanie nam wydana bez okazania karty wędkarskiej - jeziora poligonu są  przecież także wodami publicznymi i obowiązują na nich takie same, jak na innych przepisy ogólne dotyczące amatorskiego połowu ryb.

Źródło: "Między Wartą a Pliszką, czyli wędkowanie na wodach powiatu sulęcińskiego"

Jest jeszcze jedna i to duża trudność – poligon, to w większości teren leśny administrowany głównie przez Nadleśnictwo Sulęcin. W związku z przepisami ustawy o lasach generalnie zabronione jest poruszanie się pojazdami mechanicznymi po drogach leśnych, a wszystkie znajdujące się na obszarze poligonu do takich należą, bowiem publiczne drogi gminne kończą się przy jego granicach. Nadleśnictwo wyraża zgodę na dojazd ze wsi Tursk wyłącznie do Jeziora Pierwszego (Recze, Rakowe). Stąd do pozostałych, często przecież odległych akwenów poligonu, z formalnego punktu widzenia, można się dostać tylko rowerem lub pieszo. Przez poligon biegnie kilka przelotowych tras, brukowanych polnym kamieniem. Czyż nie lepiej zatem kilka z nich wyznaczyć jako drogi tranzytowe do jezior, a ich pobocza potraktować jako dozwolone miejsca postoju w pobliżu akwenów, niż stale upominać kierowców parkowanych mimo zakazu pojazdów bezpośrednio nad ich brzegami? Nie od rzeczy byłoby także wyznaczenie kilku parkingów leśnych, skoro takowe istnieją przy wielu jeziorach poza terenem poligonu.

Przy uprawianiu wędkarstwa na terenie poligonu obowiązuje:
  • łowienie zgodnie z przepisami Regulaminu amatorskiego połowu ryb
  • zakaz połowu ze sprzętu pływającego
  • wędkowanie wyłącznie od świtu do zmierzchu
  • obowiązek uprzątnięcia przed i po wędkowaniu stanowiska w promieniu 10 m.

Przy tej okazji gorąco apelujemy o zachowanie czystości nad brzegami. Kontrast pomiędzy pięknem tych jezior i okolicy, a mówiąc eufemistycznie, „pozostałościami po wędkowaniu” jest uderzający i przygnębiający. Pragniemy także przypomnieć o bezwzględnym zakazie rozpalania ognisk, za wyjątkiem jedynego przeznaczonego do tego miejsca – okolic kąpieliska nad j. Buszno. Smutne to, ale niestety prawdziwe – od wędkarskich ognisk wybuchło tu już kilka pożarów.

Na koniec jeszcze tylko uwaga dotycząca bezpieczeństwa – nasze poruszanie się po terenie poligonu ograniczamy wyłącznie do okolic jezior, w żadnym razie nie zapuszczając się na jego tzw. pole robocze. W przypadku natrafienia na niewybuch lub niewypał oznakujmy w sposób widoczny to miejsce i natychmiast poinformujmy o tym fakcie oficera dyżurnego komendy."

Źródło: Między Wartą a Pliszką, czyli wędkowanie na wodach powiatu sulęcińskiego
             (W. Zieleniewski, 2006)

Opis jeziora Malcz Północny:

"Malcz Północny – nazwa tego jeziora od lat wywołuje dreszcz emocji wśród lubuskich wędkarzy, z których wielu złowiło tu swoje największe ryby. Podobnie jak opisane poprzednio jezioro Malcz Płd. leży ono na terenie Poligonu Wędrzyn w południowo – wschodniej części powiatu sulęcińskiego.

Akwen zajmuje południową część dna polodowcowej rynny jezior Malcz – Ostrowicko. Na jego obecny kształt przypuszczalnie większy wpływ miało wytapiania się izolowanych i zasypanych piaskami sandru ogromnych brył tzw. martwego lodu pozostałych po wycofaniu się głównych mas lądolodu, niż wymywanie ich przez wody roztopowe, czy też „wyorywanie” przez bezpośredni nacisk lodowca na podłoże. To największe spośród 21 jezior poligonowych o powierzchni ponad 1 ha, jeśli nie liczyć J. Trześniowskiego (Ciecz), którego jedynie północna część wchodzi w skład poligonu. Podczas przebywania i wędkowania na tym terenie ze względów bezpieczeństwa obowiązują określone reguły.

Zbiornik składa się z dwóch basenów - zachodniego i wschodniego. Pierwszy z nich to główna część akwenu z dużym, w przybliżeniu owalnym plosem i asymetrycznie położonym głęboczkiem znajdującym się w pobliżu wschodniej części brzegu północnego. Niedaleko jego środka znajduje się wyraźna, podwodna górka. W części południowo – wschodniej od głównej części misy oddziela się wąski przesmyk o szerokości 70 m i długości 12 0 m, zarośnięty trzciną z domieszką oczeretu jeziornego i kończący się płytkim rozszerzeniem o powierzchni ok. 6 ha, które wyraźnie różni się charakterem od głównego basenu. Wokół jego brzegów ku środkowi rozciąga się szeroki pas roślin o liściach pływających zbudowany z dwóch gatunków grzybienia ograniczający otwartą powierzchnię lustra wody. Ta część z rybackiego punktu widzenia stanowi niemal klasyczny przykład jeziora typu linowo – szczupakowego, podczas, gdy pozostała, kilkakrotnie większa, niezbyt głębokiego typu leszczowego.

blog wędkarski - lubuskie-lowiska.blogspot.com

Do 19 88 roku z krańca południowo – wschodniego mniejszej części zbiornika wypływała rzeka Pliszka, która teraz uchodzi sztucznym przekopem z j. Malcz Południowy. Było to konsekwencją wybudowania na starym odpływie rzeki dużego ćwiczebnego kanału przeprawowego dla czołgów i transporterów. W ten sposób wyeliminowano groźbę przedostawania się do rzeki szkodliwych substancji. Ze ściśle hydrologicznego punktu widzenia należałoby jednak przyjmować, że Pliszka nadal wypływa z j. Malcz Północny, ponieważ z południowej zatoki głównej jego części uchodzi zarośnięty, ale stale niosący wodę (którą kiedyś wyprowadzała Pliszka poza obręb zbiornika) krótki ciek wpływający do położonego nieopodal w kierunku południowym jeziora Malcz Płd.. W „temacie” dopływów powierzchniowych mamy za to „pełną jasność” - jezioro Malcz Północny nie ma bowiem ich w ogóle i jest zasilane wodami podziemnymi rynny polodowcowej. Niestety, w ostatnich latach wyraźnie się ono zmniejszyło, co odbija się na utrzymującym się od dłuższego czasu obniżonym poziomie lustra wody zbiornika. W sezonie wegetacyjnym różnice w stosunku do stanu normalnego wynoszą ok. 40 cm.

Jezioro Malcz Północny ze wszystkich stron otaczają malownicze morenowe pagórki porośnięte głównie lasem sosnowym. Twarde i suche w zdecydowanej większości brzegi okala pas olch, wśród których często przebłyskują białe pnie brzóz. Podmokłe są tylko okolice starego wypływu Pliszki, odpływu do jeziora Malcz Południowy i północno – zachodni brzeg mniejszego basenu.

Dno opisywanego akwenu zbudowane jest przede wszystkim z utworów piaszczystych, w płytkiej części południowo – wschodniej i w okolicach obecnego odpływu pokrywają je osady muliste. Pas oczeretów, wśród których zdecydowanym dominantem jest trzcina pospolita, ma przeciętnie 4 – 6 m szerokości. Wyraźnym odstępstwem od tej reguły jest cały przesmyk pomiędzy obydwoma basenami oraz przeważająca część brzegu wschodniego dużego plosa. Tutaj miejscami łany trzciny osiągają szerokość 70 –100 m.

Nad brzegami jeziora znajduje się dostateczna ilość niewielkich pomostów wędkarskich, w wielu miejscach zbiornika można łowić wprost z jego brzegów.

Jezioro Malcz Duży jest jednym z najczystszych akwenów całego województwa lubuskiego. Stanowi ono łowisko przede wszystkim naprawdę „grubych”, o wadze ponad 4 kg leszczy i gruntowej płoci przyrastających tu szybko głównie na małżu - racicznicy zmiennej. Zbiornik zasiedla duża ilość pełnowodnego okonia, który dorasta tutaj do 2 kg. Mimo zakazu używania sprzętu pływającego na wodach poligonowych mamy niemałe szanse na złowienie także dużych szczupaków, z których słynie zbiornik. Do wędkowania zachęca też spore pogłowie węgorza, zasilane przez jego młodzież stale docierającą do jeziora za pośrednictwem Odry, a następnie Pliszki. Ponadto możemy zapolować na dorodne liny i wzdręgi, najliczniejsze w małym basenie i zatoce przy odpływie. Możliwe jest także złowienie karpia, którego od czasu do czasu wprowadzają na własną rękę wędkarze, bowiem na jeziorze Malcz Północny, podobnie, jak na pozostałych akwenach poligonu, gospodarka rybacka nie jest prowadzona.

Do opisywanego zbiornika możemy dostać się oficjalnie jedynie pieszo lub na rowerze, a samochód najbliżej zaparkować przy południowym krańcu sąsiedniego jeziora Malcz Południowy."

Źródło: Między Wartą a Pliszką, czyli wędkowanie na wodach powiatu sulęcińskiego
             (W. Zieleniewski, 2006)Pozostałe jeziora poligonowe:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz